خانه- انجمن علوم دامی ایران شاخه خراسان

پیام تبریک

همکاران گرامی

جنابان آقایان دکتر مسلم باشتنی، دکتر سید محمد حسینی و دکتر هادی سریر

بدینوسیله ارتقای مرتبه علمی حضرات را تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان برایتان پیروزی و سربلندی روز افزون مسئلت داریم.

ریاست و هیئت مدیریه انجمن علوم دامی ایران-شاخه خراسان

اطلاعیه کارگاه:

انجمن علوم دامی ایران (شاخه خراسان) برگزار می کند:
 
RNA-Seq analysis in linux & R software
 
مدرس کارگاه: دکتر الهام بهدانی
 
کارگاه در تاریخ 5 مهر  ماه 96 برگزار خواهد گردید.
 
مکان: اتاق کامپیوتر دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 
ساعت برگزاری: 8 الی 11 صبح
 
ثبت نام از طریق سایت khorasanisas.ir انجام می شود.

 

 

با مدیریت دوره ای دانشگاه بیرجند