خانه- انجمن علوم دامی ایران شاخه خراسان

اطلاعیه کارگاه های آموزشی انجمن علوم دامی ایران- شاخه خراسان در سال 96:

سلسله کارگاه های آنالیز ترنسکریپتوم با استفاده از داده های RNA-Seq
مدرس: خانم دکتر الهام بهدانی (ثبت نام در منوی کارگاه ها)

با مدیریت دوره ای دانشگاه بیرجند