خانه

پیام تبریک

بسمه تعالی

  • همکار گرامی جناب آقای پروفسور فتحی به این وسیله ارتقاء مرتبه علمی شما از دانشیاری به استادی را تبریک عرض نموده و برایتان موفقیت و سربلندی روزافزون را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
  • همکار گرامی جناب آقای پروفسور افضلی بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان نماینده مردم شریف سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی را تبریک عرض نموده و امیدواریم حضور یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاه در حوزه علوم دامی در مجلس شورای اسلامی، تحول و پیشرفت را برای کشاورزان، دامداران و متخصصین این حوزه فراهم آورد.

dr2 afzali

مدیریت و اعضای هیئت مدیره انجمن علوم دامی ایران- شاخه خراسان

با مدیریت دوره ای دانشگاه بیرجند