خانه- انجمن علوم دامی ایران شاخه خراسان

پیام تسلیت:

 

بسمه تعالی

isas arm

استاد گرامی جناب آقای دکتر همایون فرهنگ فر

ریاست محترم انجمن علوم دامی ایران- شاخه خراسان

احتراما با نهایت تاثر ، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحومه طلب اجر و مغفرت داریم.

با تقدیم احترام –  اعضای هیئت مدیریه انجمن علوم دامی ایران- شاخه خراسان و  اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند.


با مدیریت دوره ای دانشگاه بیرجند